خانه / ادمین سایت

ادمین سایت

برادران نواصب «ذهبی»

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-518

«احمد صدیق غُماری»  محدث سرشناس اهل سنت در انتقاد به «ذهبی» که نام امام صادق علیه السلام را در میان افراد متهم به عدم وثاقت ذکر کرده است، می گوید: «گرچه ذهبی امام صادق علیه السلام را امام نیکوکار و صدوق معرفی کرده است، ولی ایشان را کنار ضعفا و متروکین نشانده و طعنـه ...

ادامه نوشته »

ذهبی ناصبی است

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-517

«احمد صدیق غُماری» محدث سرشناس اهل سنت در نقد به «ذهبی» که امام صادق علیه السلام و برخی بزرگان را در کنار متهمان به کذب و ضعف حدیث آورده می گوید: «ذهبی در ابتدای کتاب گفته از آوردن امامان و بزرگانی که پیروان زیادی دارند، اجتناب می کند اما اسم امام صادق علیه ...

ادامه نوشته »

دفاع جانانه از امام صادق علیه السلام

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-516

«احمد صدیق غُماری» محدث سرشناس اهل سنت در پاسخ به «مناوی» که در وثاقت امام صادق علیه السلام با استناد به کلام «ذهبی» تشکیک کرده است، می گوید: این غلطی شنیع از او و غفلتی بزرگ از «ذهبی» است؛ ای «مناوی» تو مگر دیوانه ای که حدیث را به خاطر وجود امام ...

ادامه نوشته »

توسل به امام صادق علیه السلام

TasvirShakhes-14-VIP-ThaqalainSite

«ابن فرحون مالکی»  قاضی شهر مدینه در قرن هشتم و فقیهی که «ابن حجر عسقلانی» کتب فقهی او را نفیس می داند، پس ازآنکه توسل به ائمه بقیع را برای رفع حاجات توصیه میکند،  درباره توسل به امام جعفر صادق علیه السلام می گوید: «سلام بر تو ای سید و آقای من! ...

ادامه نوشته »

توسل به امام صادق علیه السلام

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-511

«ابن فرحون مالکی» قاضی شهر مدینه در قرن هشتم ، پس ازآنکه توسل به ائمه بقیع را برای رفع حاجات توصیه میکند،  درباره توسل به امام جعفر صادق علیه السلام می گوید: «سلام بر تو ای سید و آقای من! سلام بر تو ای کسی که پرچم هدایت بودی! سلام بر تو ...

ادامه نوشته »

امام صادق علیه السلام از منظر «نووی»

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-510

«نووی» از عالمـان برجستـه اهل سنـت  و شارح مشهور صحیـح مسلـم  می گوید: «علما بر امامـت،  جلالـت، سیـادت و سروری «جعفـر بـن محمـدعلیهما السلام» اتفاق نظر دارند». برگرفته از کتاب «تهذیب الاسماء و اللغات» ج ۱ ص ۱۴۹ و ۱۵۰

ادامه نوشته »