خانه / دروس / مهدویت (صفحه 2)

مهدویت

درس مهدویت – جلسه هفتم

tasvirshakhes-kashani-13950703-mahdaviyat

جلسه هفتم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه ششم

tasvirshakhes-kashani-13950606-mahdaviyat-06-thaqalainsite

جلسه ششم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه پنجم

tasvirshakhes-kashani-13950606-mahdaviyat-05-thaqalainsite

جلسه پنجم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه چهارم

tasvirshakhes-kashani-13950606-mahdaviyat-04-thaqalainsite

جلسه چهارم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه سوم

tasvirshakhes-kashani-13950606-mahdaviyat-03-thaqalainsite

جلسه سوم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه دوم

tasvirshakhes-kashani-13950606-mahdaviyat-02-thaqalainsite

جلسه دوم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه اول

tasvirshakhes-kashani-13950606-mahdaviyat

جلسه اول درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »