خانه / دروس / عاشورا شناسی (صفحه 3)

عاشورا شناسی

عاشورا شناسی – جلسه سوم

tasvirshakhes-kashani-ashourashenasi-13950725-thaqalainsite

بنا به توصیه حجت الاسلام کاشانی، با توجه به شبهه های وارد شده در این صوت، یا به تمامی جلسات گوش فرا دهید، یا از گوش دادن صوت این کلاس صرف نظر فرمایید. جلسه دوم درس عاشورا شناسی حجت الاسلام کاشانی در حوزه مروی روز یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد ...

ادامه نوشته »

عاشورا شناسی – جلسه دوم

tasvirshakhes-kashani-ashourashenasi-13950711-thaqalainsite

بنا به توصیه حجت الاسلام کاشانی، با توجه به شبهه های وارد شده در این صوت، یا به تمامی جلسات گوش فرا دهید، یا از گوش دادن صوت این کلاس صرف نظر فرمایید. جلسه دوم درس عاشورا شناسی حجت الاسلام کاشانی در حوزه مروی روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد ...

ادامه نوشته »

عاشورا شناسی – جلسه اول

tasvirshakhes-kashani-ashourashenasi-13950704-thaqalainsite

بنا به توصیه حجت الاسلام کاشانی، با توجه به شبهه های وارد شده در این صوت، یا به تمامی جلسات گوش فرا دهید، یا از گوش دادن صوت این کلاس صرف نظر فرمایید. جلسه اول درس عاشورا شناسی حجت الاسلام کاشانی در حوزه مروی روز یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ برگزار ...

ادامه نوشته »