خانه / سخنرانی ها / امام سجاد علیه السلام

امام سجاد علیه السلام

نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام – جلسه سوم

tasvirshakhes-kashani-13950806-emamsajjadas-thaqalainsite

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۶ آبان ۱۳۹۵ در  مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام به سخنرانی پیرامون نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام پرداختند که مشروح جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام – جلسه دوم

tasvirshakhes-kashani-13950805-emamsajjadas-thaqalainsite

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۵ آبان ۱۳۹۵ در  مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام به سخنرانی پیرامون نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام پرداختند که مشروح جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام – جلسه اول

tasvirshakhes-kashani-13950804-emamsajjadas-thaqalainsite

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۴ آبان ۱۳۹۵ در  مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام به سخنرانی پیرامون نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام پرداختند که مشروح جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »