خانه / سخنرانی ها / محرم و صفر / نفاق و خطرناک تر از نفاق

نفاق و خطرناک تر از نفاق

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۲۲

TasvirShakhes-Kashani-13940814-ThaqalainSite

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ مصادف با شب بیست و سوم محرّم در هیئت؛ پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۲۱

TasvirShakhes-Kashani-13940813-ThaqalainSite

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ مصادف با شب بیست و دوم محرّم در هیئت؛ پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۲۰

TasvirShakhes-Kashani-13940811-ThaqalainSite

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ مصادف با شب نوزدهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۱۹

TasvirShakhes-Kashani-13940810-ThaqalainSite-310x174

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ مصادف با شب هجدهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۱۸

TasvirShakhes-Kashani-13940809-ThaqalainSite-310x174

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصادف با شب هفدهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۱۷

TasvirShakhes-Kashani-13940808-ThaqalainSite-310x174

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ مصادف با شب شانزدهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۱۶

TasvirShakhes-Kashani-13940807-ThaqalainSite-310x174

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ مصادف با شب پانزدهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۱۵

TasvirShakhes-Kashani-13940806-ThaqalainSite-310x174

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ مصادف با شب چهاردهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۱۴

TasvirShakhes-Kashani-13940805-ThaqalainSite-300x169

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ مصادف با شب سیزدهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »

نفاق و خطرناک تر از نفاق ۱۳

TasvirShakhes-Kashani-13940804-ThaqalainSite-310x174

حجت الاسلام کاشانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ مصادف با شب دوازدهم محرّم در مسجد جامع ازگل پیرامون مسئله ی نفاق و خطرناک تر از نفاق سخنرانی نمودند که مشروح آن را در ذیل می بینید. برای شنیدن صوت این کلیپ اینجا کلیک نمایید.   «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى ...

ادامه نوشته »