خانه / گرافیک

گرافیک

تحریف در صحیح بخاری

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-342

      در «صحیح مسلم» از عایشه روایت شده است که وی نسبت به روش «ابوهریره» در بیان احادیث معترض بوده و می گوید: «اگر او را میافتم، می گفتم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش سخنانش را به سرعت (یعنی گفتن حدیث فراوان  در مدت زمانی ...

ادامه نوشته »

فتوا به تحریف

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-341

«قاضی ابو یعلی» در طبقات الحنابله  می نویسد: از مسائل واضح  و آشکار آن است که تنها به ذکر محاسن اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمبسنده شود و از ذکر بدی های آنها و مواردی که سبب مشاجره بین ایشان می گردد، خودداری شود؛پس هرکس عیب ...

ادامه نوشته »

فرمان خدا در ماجرای سدالابواب

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-340

«زید بن ارقم» صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم  می گوید: درب خانه چند تن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به داخل مسجد گشوده می شد تا روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد: «تمام درها ...

ادامه نوشته »

تحریف در صحیح بخاری

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-339

    در «مسند احمد» آمده است، «عایشه» به سبب بغضی که نسبت به علی بن ابیطالب علیه السلام داشت، از بردن نام او خودداری می کرد؛ این در حالی است که «بخاری» با نادیده گرفتن این روایت صحیح،  روایتی را نقل می کند که در آن عبارت «و لکن ...

ادامه نوشته »

بغض عایشه نسبت به علی علیه السلام

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-338

«عایشه» در مسند احمد روایت می کند: «هنگامی که می خواستیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به منزل من منتقل کنیم،  در حالی از منزل «میمونه» خارج شدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست بر گردن ابن عباس و شخص دیگری ...

ادامه نوشته »

بهتان ابن تیمیه به شیعیان

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-337

«ابن تیمیه» در منهاج  السنه مدعی می شود: «شیعیان معتقدند نماز جماعت را  تنها  می توان پشت سر معصوم اقامه نمود؛ درنتیجه درعصر غیبت چون امام معصومی در دسترس آنها  نیست، از برپایی نماز جماعت خودداری می کنند». این در حالی است که فقهای شیعه بر «امامت عادل غیر معصوم»  ...

ادامه نوشته »

اعتراف مهم عایشه به بدعت

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-336

«قیس بن ابو حازم» می گوید: عایشه با خود زمزمه می کرد که  [بعد از مرگ]  در خانه خودش همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم  و ابوبکر دفن شود، سپس گفت: «من بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  بدعت هایی را به ...

ادامه نوشته »

اعتراف ابن تیمیه بر جنایت یزید

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-335

«ابن تیمیه» در منهاج السنه به صراحت می نویسد: «آنچه در واقعه حَرّه رخ داد،  بدین جهت بود که «یزید بن معاویه» جهت آرام کردن شورش [مردم مدینه] بارها نامه فرستاد و از ایشان خواست تا او را اطاعت کنند و زمانی که امتناع ایشان را دید، «مسلم بن عقبه» ...

ادامه نوشته »

دشمنی با شیعه

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-334

«ابن تیمیه» بدون ارائه مدرکی معتبر، از روی عناد ورزی با شیعیان مدعی می شود: رویکرد شیعیـان به اسلام، از روی علاقـه یـا ترس از مسلمانان نبوده، بلکه هدف آنان نابود کردن اسلام است. برگرفته از کتاب منهاج السنه ج ۱ ص ۲۳

ادامه نوشته »

بدعت خلیفه دوم در ممنوعیت نقل حدیث

tasvirshakhes-axmatn-thaqalainsite-333

« قرظه بن کعب» می گوید: عمر ما را به کوفه اعزام کرد و برای بدرقه کردن، ما را تا بیرون مدینه همراهی نمود؛ سپس گفت: «می دانید چرا شما را  تا اینجا همراهی کردم؟» گفتم: چون از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. گفت: ...

ادامه نوشته »