خانه / دروس / فرق و مذاهب

فرق و مذاهب

مدخلی برای مطالعه ی سلفی گری

TasvirShakhes-Kashani-13970427-salafiGari-Thaqalain_IR

نشست مطالعاتی تاریخ اسلام با محوریت «مدخلی برای مطالعه ی سلفی گری» روز چهارشنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط «حجت الاسلام کاشانی» در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی(ره) برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه چهاردهم

TasvirShakhes-Kashani-13961017-14-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

چهاردهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961013-13-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

سیزدهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961013-12-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

دوازدهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961013-11-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

یازدهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13961010-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

دهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13961003-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

نهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح این آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960926-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هشتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960919-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هفتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960905-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

ششمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »