خانه / دروس / تاریخ اسلام / پژوهشگری

پژوهشگری

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960918-DorePajoheshGariTarikhEslam8-Thaqalain-Ir

هشتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-DorePajoheshGariTarikhEslam7-Thaqalain-Ir

هفتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960904-DorePajoheshGariTarikhEslam6-Thaqalain-Ir

ششمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13960806-DorePajoheshGariTarikhEslam5-Thaqalain-Ir

پنجمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. با توجه به صلاح دید استاد کاشانی، صوت این جلیه منتشر نمی شود.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13960729-DorePajoheshGariTarikhEslam(4)-Thaqalain-Ir

چهارمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani-13960722-DorePajoheshGariTarikhEslam(3)-Thaqalain-Ir

سومین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani-13960715-DorePajoheshGariTarikhEslam(2)-Thaqalain-Ir

دومین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه اول

TasvirShakhes-Kashani-13960625-DorePajoheshGariTarikhEslam-Thaqalain-Ir

اولین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »