خانه / سخنرانی ها / محرم و صفر / احیاء دین در عصر غیبت

احیاء دین در عصر غیبت

احیاء دین در عصر غربت – جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani(11)-13960709-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۹ مهر ۹۶ مصادف با شب یازدهم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani(10)-13960708-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۸مهر ۹۶ مصادف با شب دهم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید. خفقان بسیار شدید در دوران ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani(9)-13960707-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۷ مهر ۹۶ مصادف با شب نهم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani(8)-13960706-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۶ مهر ۹۶ مصادف با شب هشتم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani7-13960705-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۵ مهر ۹۶ مصادف با شب هفتم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.   «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani(6)-13960704-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۴ مهر ۹۶ مصادف با شب ششم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» «أُفَوِّضُ أَمْری ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani(5)-13960703-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۳ مهر ۹۶ مصادف با شب پنجم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.   «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani(4)-13960702-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۲ مهر ۹۶ مصادف با شب چهارم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.   «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani(3)-13960701-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۰۱ مهر ۹۶ مصادف با شب سوم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.   «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »

احیاء دین در عصر غربت – جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani2-13960631-EhyayeDinDarAsreGheybat-Thaqalain-Ir

حجت الاسلام کاشانی مورخ ۳۱ شهریور ۹۶ مصادف با شب دوم محرم در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام به ادامه سخنرانی پیرامون موضوع «احیاء دین در عصر غربت» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.   «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »