خانه / دروس (صفحه 3)

دروس

فرق و مذاهب؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960926-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هشتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13960925-DorePajoheshGariTarikhEslam9-Thaqalain-Ir

نهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم بحث این جلسه در ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13960925-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

نهمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم ...

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960919-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هفتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960918-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

هشتمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   در جلسات قبل گفته ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960918-DorePajoheshGariTarikhEslam8-Thaqalain-Ir

هشتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم یکی از نکات مهم ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir-1

هفتمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   شروع جلد دوم به ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-DorePajoheshGariTarikhEslam7-Thaqalain-Ir

هفتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.  

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960905-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

ششمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

ششمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   هدفمان در این دوره ...

ادامه نوشته »