خانه / دروس (صفحه 5)

دروس

عاشورا شناسی – جلسه هشتم

tasvirshakhes-kashani-ashourashenasi-13950921-thaqalainsite

بنا به توصیه حجت الاسلام کاشانی، با توجه به شبهه های وارد شده در این صوت، یا به تمامی جلسات گوش فرا دهید، یا از گوش دادن صوت این کلاس صرف نظر فرمایید. جلسه هشتم درس عاشورا شناسی حجت الاسلام کاشانی در حوزه مروی روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ برگزار ...

ادامه نوشته »

دهه محسنیه؛ ریشه ها و پیامدها

tasvirshakhes-kashani-13950916-mohseniye-thaqalainsite

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ در جلسه پاتوق پژوهش کانون خورشید به بیان ت«دهه محسنیه؛ ریشه ها و پیامدها» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. شایان ذکر است، پس از جلسه پرسش و پاسخ و نقد و بررسی مباحث صورت گرفت. برای شنیدن ...

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه شانزدهم

tasvirshakhes-kashani-13950914-mahdaviyat

جلسه شانزدهم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه پانزدهم

tasvirshakhes-kashani-13950823-mahdaviyat

جلسه پانزدهم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عاشورا شناسی – جلسه هفتم

tasvirshakhes-kashani-ashourashenasi-13950823-thaqalainsite

بنا به توصیه حجت الاسلام کاشانی، با توجه به شبهه های وارد شده در این صوت، یا به تمامی جلسات گوش فرا دهید، یا از گوش دادن صوت این کلاس صرف نظر فرمایید. جلسه هفتم درس عاشورا شناسی حجت الاسلام کاشانی در حوزه مروی روز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ برگزار ...

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه چهاردهم

tasvirshakhes-kashani-13950822-mahdaviyat

جلسه چهاردهم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

درس مهدویت – جلسه سیزدهم

tasvirshakhes-kashani-13950816-mahdaviyat

جلسه هشتم درس مهدویت حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد که مشروح این جلسه تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عاشورا شناسی – جلسه ششم

tasvirshakhes-kashani-ashourashenasi-13950816-thaqalainsite

بنا به توصیه حجت الاسلام کاشانی، با توجه به شبهه های وارد شده در این صوت، یا به تمامی جلسات گوش فرا دهید، یا از گوش دادن صوت این کلاس صرف نظر فرمایید. جلسه دوم درس عاشورا شناسی حجت الاسلام کاشانی در حوزه مروی روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد ...

ادامه نوشته »