سرخط خبرها
خانه / دروس (صفحه 6)

دروس

فرق و مذاهب؛ جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961013-11-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

یازدهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13961010-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

دهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13961003-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

نهمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح این آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13961002-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

دهمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم ...

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960926-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هشتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13960925-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

نهمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم ...

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960919-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

هفتمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960918-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

هشتمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   در جلسات قبل گفته ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir-1

هفتمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   شروع جلد دوم به این ...

ادامه نوشته »

فرق و مذاهب؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960905-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

ششمین جلسه درس فرق و مذاهب استاد کاشانی روز یکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »