جایگاه ولایت و برائت

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13961111-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

پنجمین جلسه از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز چهارشنبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» پیرامون موضوع «جایگاه ولایت و برائت» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، ...

ادامه نوشته »

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13961110-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

چهارمین جلسه از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» پیرامون موضوع «جایگاه ولایت و برائت» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت این کلیپ ...

ادامه نوشته »

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani-13961109-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

سومین جلسه از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز دوشنبه مورخ ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» پیرامون موضوع «جایگاه ولایت و برائت» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، ...

ادامه نوشته »

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani-13961108-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

دومین جلسه از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز یکشنبه مورخ ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» پیرامون موضوع «جایگاه ولایت و برائت» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد.   برای شنیدن و دریافت این کلیپ ...

ادامه نوشته »

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه اول

TasvirShakhes-Kashani-13961107-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

اولین جلسه از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز شنبه مورخ ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السّلام با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» پیرامون موضوع «جایگاه ولایت و برائت» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، ...

ادامه نوشته »