خانه / سخنرانی ها / امیرالمومنین علیه السلام (صفحه 3)

امیرالمومنین علیه السلام

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت بیست و دوم

TasvirShakhes-Kashani-13980307-Sahare 22 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز سه شنبه مورخ ۰۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت بیست و یکم

TasvirShakhes-Kashani-13980306-Sahare 21 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز دوشنبه مورخ ۰۶ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با ...

ادامه نوشته »

سخنرانی شب ۲۱ ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸ ـ مسجد شهید بهشتی

TasvirShakhes-Kashani-13980305-Shabe 21 Ramezan-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ایام لیالی قدر ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی روز یکشنبه مورخ ۰۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد شهید بهشتی تهران به ایراد سخنرانی تحت عنوان «اهمیت دفاع از حق» با محوریت «میثم تمار ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت بیستم

TasvirShakhes-Kashani-13980305-Sahare 20 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز یکشنبه مورخ ۰۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر بیستمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «اولویت ...

ادامه نوشته »

سخنرانی شب ۲۰ ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸ ـ مسجد شهید بهشتی

TasvirShakhes-Kashani-13980304-Shabe 20 Ramezan-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ایام لیالی قدر ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی روز شنبه مورخ ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با شب بیستم ماه مبارک رمضان در مسجد شهید بهشتی تهران به ایراد سخنرانی تحت عنوان «اهمیت دفاع از حق» با محوریت «جهاد ام سلمه از ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت نوزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980304-Sahare 19 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز شنبه مورخ ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «آغاز ...

ادامه نوشته »

سخنرانی شب ۱۹ ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸ ـ مسجد شهید بهشتی

TasvirShakhes-Kashani-13980303-Shabe 19 Ramezan-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ایام لیالی قدر ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ ۰۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد شهید بهشتی تهران به ایراد سخنرانی تحت عنوان «اهمیت دفاع از حق» با محوریت «جهاد زنان خانه نشین ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت هجدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980303-Sahare 18 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز جمعه مورخ ۰۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر هجدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «شرایط ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت هفدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980302-Sahare 17 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز پنجشنبه مورخ ۰۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر هفدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «حدیث ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت شانزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980301-Sahare 16 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز چهارشنبه مورخ ۰۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «معاویه ...

ادامه نوشته »