خانه / سخنرانی ها / امیرالمومنین علیه السلام (صفحه 4)

امیرالمومنین علیه السلام

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت پانزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980231-Sahare 15 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز سه شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت چهاردهم

TasvirShakhes-Kashani-13980230-Sahare 14 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز دوشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «امیرالمؤمنین ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980229-Sahare 13 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز یکشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «امیرالمؤمنین ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980228-Sahare 12 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «درنگی ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13980227-Sahare 11 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز جمعه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر یازدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «امیرالمؤمنین ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت دهم

TasvirShakhes-Kashani-13980226-Sahare 10 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر دهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «عظمت ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت نهم

TasvirShakhes-Kashani-13980225-Sahare 09 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر نهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «عبادت ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13980224-Sahare 08 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز سه شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر هشتمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13980223-Sahare 07 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر هفتمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «سخاوت ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت ششم

TasvirShakhes-Kashani-13980222-Sahare 06 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مصادف با سحر ششمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان» با محوریت «مبارزه ...

ادامه نوشته »