خانه / کلیپ ها / کلیپ تصویری

کلیپ تصویری

سهل بن حنیف

TasvirShakhes-Kashani-Clip-11-Sahl Ebne Hanif-13980220-Sahare 04 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «سهل بن حنیف»؛ برگرفته شده از قسمت چهارم برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

قبیله گرایی

TasvirShakhes-Kashani-Clip-10-Ghabile Garaei-13980220-Sahare 04 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «قبیله گرایی»؛ برگرفته شده از قسمت چهارم برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

قصر کوفه

TasvirShakhes-Kashani-Clip-09-Ghasre Koofe-13980219-Sahare 03 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «قصر کوفه»؛ برگرفته شده از قسمت سوم برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

مسئولیت

TasvirShakhes-Kashani-Clip-08-Masoliyat-13980219-Sahare 03 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «مسئولیت»؛ برگرفته شده از قسمت سوم برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

سنگ طلا

TasvirShakhes-Kashani-Clip-07-Sange Tala-13980219-Sahare 03 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «سنگ طلا»؛ برگرفته شده از قسمت سوم برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

جامعه محروم از علی علیه السلام

TasvirShakhes-Kashani-Clip-06-Jeme'e Mahroom Az Ali(AS)-13980219-Sahare 03 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «جامعه محروم از علی علیه السلام»؛ برگرفته شده از قسمت سوم برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فدایی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

TasvirShakhes-Kashani-Clip-05-Fadaeiye Payambar(AS)-13980217-Sahare 01 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «فدایی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم»؛ برگرفته شده از قسمت اول برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

شجاعت

TasvirShakhes-Kashani-Clip-04-Shoja'at-13980217-Sahare 01 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «شجاعت»؛ برگرفته شده از قسمت اول برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

امام ائمه علیهم السلام

TasvirShakhes-Kashani-Clip-03-Emame Aemme(AS)-13980217-Sahare 01 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «امام ائمه علیهم السلام»؛ برگرفته شده از قسمت اول برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

فضیلت کعبه

TasvirShakhes-Kashani-Clip-02-Fazilate Kabe-13980217-Sahare 01 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

کلیپ تصویری با عنوان «فضیلت کعبه»؛ برگرفته شده از قسمت اول برنامه تلویزیونی «ماه من» ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ـ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای مشاهده و دریافت فایل تصویری این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »