خانه / سخنرانی ها / محرم و صفر / اشتراک و اختلاف در سیره معصومان

اشتراک و اختلاف در سیره معصومان

اشتراک و اختلاف در سیره معصومان ـ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13980706-Eshterak Va Ekhtelaf Dar Sire Masouman-06-Shabe29Moharram-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز شنبه مورخ ۰۶ مهر ۱۳۹۸ مصادف با شب بیست و نهم محرم در مسجد شهید بهشتی به سخنرانی پیرامون مسئله ی «اشتراک و اختلاف در سیره معصومان» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

اشتراک و اختلاف در سیره معصومان ـ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13980705-Eshterak Va Ekhtelaf Dar Sire Masouman-05-Shabe28Moharram-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ ۰۵ مهر ۱۳۹۸ مصادف با شب بیست و هشتم محرم در مسجد شهید بهشتی به سخنرانی پیرامون مسئله ی «اشتراک و اختلاف در سیره معصومان» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

اشتراک و اختلاف در سیره معصومان ـ جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13980704-Eshterak Va Ekhtelaf Dar Sire Masouman-04-Shabe27Moharram-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز پنجشنبه مورخ ۰۴ مهر ۱۳۹۸ مصادف با شب بیست و هفتم محرم در مسجد شهید بهشتی به سخنرانی پیرامون مسئله ی «اشتراک و اختلاف در سیره معصومان» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

اشتراک و اختلاف در سیره معصومان ـ جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani-13980703-Eshterak Va Ekhtelaf Dar Sire Masouman-03-Shabe26Moharram-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز چهارشنبه مورخ ۰۳ مهر ۱۳۹۸ مصادف با شب بیست و ششم محرم در مسجد شهید بهشتی به سخنرانی پیرامون مسئله ی «اشتراک و اختلاف در سیره معصومان» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

اشتراک و اختلاف در سیره معصومان ـ جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani-13980702-Eshterak Va Ekhtelaf Dar Sire Masouman-02-Shabe25Moharram-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۲ مهر ۱۳۹۸ مصادف با شب بیست و پنجم محرم در مسجد شهید بهشتی به سخنرانی پیرامون مسئله ی «اشتراک و اختلاف در سیره معصومان» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک ...

ادامه نوشته »

اشتراک و اختلاف در سیره معصومان ـ جلسه اول

TasvirShakhes-Kashani-13980701-Eshterak Va Ekhtelaf Dar Sire Masouman-01-Shabe24Moharram-Masjed Shahid Beheshti-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز دوشنبه مورخ ۰۱ مهر ۱۳۹۸ مصادف با شب بیست و چهارم محرم در مسجد شهید بهشتی به سخنرانی پیرامون مسئله ی «اشتراک و اختلاف در سیره معصومان» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »