خانه / مصاحبه ها / برنامه سمت خدا / جنگ روایتها در بیان تاریخ اسلام

جنگ روایتها در بیان تاریخ اسلام

ادامه موضوع «تحلیل امیرالمومنین امام علی صلوات الله علیه از وقایع بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله»

TasvirShakhes-Kashani-13991212-Samte-Khoda-80-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تحلیل امیرالمومنین امام علی صلوات الله علیه از وقایع بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله» به گفتگو پرداختند که مشروح این ...

ادامه نوشته »

ادامه بحث «تحلیل امیرالمومنین امام علی صلوات الله علیه از وقایع بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله»

TasvirShakhes-Kashani-13991205-Samte-Khoda-79-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تحلیل امیرالمومنین امام علی صلوات الله علیه از وقایع بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله» به گفتگو پرداختند که مشروح این ...

ادامه نوشته »

تحلیل امیرالمومنین امام علی صلوات الله علیه از وقایع بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

TasvirShakhes-Kashani-13991128-Samte-Khoda-78-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «تحلیل امیرالمومنین امام علی صلوات الله علیه از وقایع بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان ...

ادامه نوشته »

ادامه بحث «پیامدهای جنگ نهروان در ناآرامی های مصر»

TasvirShakhes-Kashani-13991121-Samte-Khoda-77-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «پیامدهای جنگ نهروان در ناآرامی های مصر» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گرد برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

پیامدهای جنگ نهروان در ناآرامی های مصر

TasvirShakhes-Kashani-13991114-Samte-Khoda-76-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «پیامدهای جنگ نهروان در ناآرامی های مصر» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه اینجا کلیک ...

ادامه نوشته »

عقاید و افکار خوارج ـ و جنگ نهروان

TasvirShakhes-Kashani-13991107-Samte-Khoda-75-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «عقاید و افکار خوارج ـ و جنگ نهروان» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه اینجا ...

ادامه نوشته »

ویژگی های خوارج و بررسی علت تفرقه بین مسلمین

TasvirShakhes-Kashani-13991030-Samte-Khoda-74-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «ویژگی های خوارج و بررسی علت تفرقه بین مسلمین» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه ...

ادامه نوشته »

ویژگی های خوارج

TasvirShakhes-Kashani-13991023-Samte-Khoda-73-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «ویژگی های خوارج» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه اینجا کلیک نمایید.  برای دیدن و ...

ادامه نوشته »

ادامه «جنگ صفین»

TasvirShakhes-Kashani-13991016-Samte-Khoda-72-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «جنگ صفین» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه اینجا کلیک نمایید.  برای ...

ادامه نوشته »

ادامه «جنگ صفین»

TasvirShakhes-Kashani-13991009-Samte-Khoda-71-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۹ دی ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «جنگ صفین» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه اینجا کلیک نمایید.  برای ...

ادامه نوشته »