خانه / مصاحبه ها / برنامه سمت خدا / جنگ روایتها در بیان تاریخ اسلام

جنگ روایتها در بیان تاریخ اسلام

ادامه موضوع «اقدامات امیرالمومنین صلوات الله علیه پیش از جنگ صفین»

TasvirShakhes-Kashani-13990827-Samte-Khoda-65-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «اقدامات امیرالمومنین صلوات الله علیه پیش از جنگ صفین» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «اقدامات امیرالمومنین صلوات الله علیه پیش از جنگ صفین»

TasvirShakhes-Kashani-13990820-Samte-Khoda-64-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «اقدامات امیرالمومنین صلوات الله علیه پیش از جنگ صفین» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

جمعبندی بحث سید الشهدا سلام الله علیه و بحث توهین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و شهادت امام عسکری صلوات الله علیه و نهم ربیع

TasvirShakhes-Kashani-13990806-Samte-Khoda-62-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۶ آبان ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «جمعبندی بحث سید الشهدا سلام الله علیه و بحث توهین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و شهادت امام عسکری صلوات الله علیه و نهم ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

TasvirShakhes-Kashani-13990729-Samte-Khoda-61-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

TasvirShakhes-Kashani-13990722-Samte-Khoda-60-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

TasvirShakhes-Kashani-13990715-Samte-Khoda-59-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

TasvirShakhes-Kashani-13990708-Samte-Khoda-58-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۸ مهر ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه» با موصوع فرعی «نقد دو نظریه «شهادت و تکلیف خاص» بر قیام سیدالشهدا صلوات الله علیه» به گفتگو ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

TasvirShakhes-Kashani-13990701-Samte-Khoda-57-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۱ مهر ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

TasvirShakhes-Kashani-13990625-Samte-Khoda-56-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه» با عنوان فرعی «بررسی وقایع حضور امام حسین صلوات الله علیه در مکه» به گفتگو پرداختند که مشروح ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

TasvirShakhes-Kashani-13990618-Samte-Khoda-55-Thaqalain_IR

حامد کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه» به گفتگو پرداختند که مشروح این برنامه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این برنامه ...

ادامه نوشته »