خانه / دروس / تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه ـ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13971211-Seyri Dar Tarikhe Eslam-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، پنجمین جلسه کلاس «سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه» از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در مدرس ۲۳ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) با تدریس «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه ـ جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13971106-Seyri Dar Tarikhe Eslam

روز شنبه مورخ ۰۶ بهمن ۱۳۹۷، چهارمین جلسه کلاس «سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه» از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در مدرس ۲۳ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) با تدریس «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه ـ جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani-13971029-Seyri Dar Tarikhe Eslam

روز شنبه مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۷، سومین جلسه کلاس «سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه» از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در مدرس ۲۳ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) با تدریس «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که به دلیل مشکلات فنی پیش آمده، صوت این جلسه در دسترس نمی باشد.

ادامه نوشته »

سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه ـ جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani-13971015-Seyri Dar Tarikhe Eslam

روز شنبه مورخ ۱۵ دی ۱۳۹۷، دومین جلسه کلاس «سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه» از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در مدرس ۲۳ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) با تدریس «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه ـ جلسه اول

TasvirShakhes-Kashani-13971008-Seyri Dar Tarikhe Eslam

روز شنبه مورخ ۰۸ دی ۱۳۹۷، اولین جلسه کلاس «سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه» از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در مدرس ۲۳ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) با تدریس «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

مدخلی برای مطالعه ی سلفی گری

TasvirShakhes-Kashani-13970427-salafiGari-Thaqalain_IR

نشست مطالعاتی تاریخ اسلام با محوریت «مدخلی برای مطالعه ی سلفی گری» روز چهارشنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط «حجت الاسلام کاشانی» در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی(ره) برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

مدخلی برای مطالعه سیره اهل بیت(علیهم السّلام)

TasvirShakhes-Kashani-13970416-TarikhEslam-Thaqalain_IR

نشست مطالعاتی تاریخ اسلام با محوریت «مدخلی برای مطالعه سیره اهل بیت(علیهم السّلام)» روز شنبه مورخ ۱۶ تیر ۱۳۹۷ توسط «حجت الاسلام کاشانی» در دفتر مدیریت حوزه علمیه امام خمینی(ره) برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

غالیان محب و مبغض

TasvirShakhes-Ghali

مورخ ۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۴ حجت الاسلام کاشانی در حوزه علمیه مروی، به تدریس درس سیره ائمه علیهم السلام پیرامون بحث «غالیان محب و مبغض» پرداختند که مشروح آن در ذیل آمده است. جهت شنیدن صوت این کلاس، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »