خانه / دروس / تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

مدخلی برای مطالعه ی سلفی گری

TasvirShakhes-Kashani-13970427-salafiGari-Thaqalain_IR

نشست مطالعاتی تاریخ اسلام با محوریت «مدخلی برای مطالعه ی سلفی گری» روز چهارشنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط «حجت الاسلام کاشانی» در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی(ره) برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

مدخلی برای مطالعه سیره اهل بیت(علیهم السّلام)

TasvirShakhes-Kashani-13970416-TarikhEslam-Thaqalain_IR

نشست مطالعاتی تاریخ اسلام با محوریت «مدخلی برای مطالعه سیره اهل بیت(علیهم السّلام)» روز شنبه مورخ ۱۶ تیر ۱۳۹۷ توسط «حجت الاسلام کاشانی» در دفتر مدیریت حوزه علمیه امام خمینی(ره) برگزار گردید که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961128-DorePajoheshGariTarikhEslam(14)-Thaqalain-Ir

سیزدهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961030-DorePajoheshGariTarikhEslam(12)-Thaqalain-Ir

دوازدهم جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961016-DorePajoheshGariTarikhEslam11-Thaqalain-Ir

یازدهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اشتباهات فاحش ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13961002-DorePajoheshGariTarikhEslam10-Thaqalain-Ir

دهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم ماجرای سقیفه از زبان ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13960925-DorePajoheshGariTarikhEslam9-Thaqalain-Ir

نهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم بحث این جلسه در ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960918-DorePajoheshGariTarikhEslam8-Thaqalain-Ir

هشتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم یکی از نکات مهم ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-DorePajoheshGariTarikhEslam7-Thaqalain-Ir

هفتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.  

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960904-DorePajoheshGariTarikhEslam6-Thaqalain-Ir

ششمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.  

ادامه نوشته »