خانه / دروس / امامت پژوهی (صفحه 4)

امامت پژوهی

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960918-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

هشتمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   در جلسات قبل گفته ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir-1

هفتمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   شروع جلد دوم به این ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

ششمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   هدفمان در این دوره این ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13960806-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

پنجمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   بعد از اینکه ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13960729-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

چهارمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   بحث بر سر کتاب ابن ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani-13960722-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

سومین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۲۲ مهر۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم بعد ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani-13960715-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

دومین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۱۵ مهر۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   همانطور که گفته شد بنای ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه اول

TasvirShakhes-Kashani-13960625-EmamatPajohi-Thaqalain-Ir

اولین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار استاد کاشانی روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید.   خدمت همه دوستان ...

ادامه نوشته »