خانه / بایگانی برچسب: حامد رحمت کاشانی

بایگانی برچسب: حامد رحمت کاشانی

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه پنجاه و پنجم

TasvirShakhes-Kashani-14000913-Abaghat-Hkashani_Com

روز شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰، پنجاه و پنجمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (یازدهمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه پنجاه و چهارم

TasvirShakhes-Kashani-14000906-Abaghat-Hkashani_Com

روز شنبه مورخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، پنجاه و چهارمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (دهمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه پنجاه و سوم

TasvirShakhes-Kashani-13991202-Abaghat-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰، پنجاه و سومین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (نهمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه پنجاه و دوم

TasvirShakhes-Kashani-13991202-Abaghat-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰، پنجاه و دومین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (هشتمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه پنجاه و یکم

TasvirShakhes-Kashani-13991202-Abaghat-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰، پنجاه و یکمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (هفتمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه پنجاهم

TasvirShakhes-Kashani-13991202-Abaghat-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، پنجاهمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (ششمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه اینجا کلیک نمایید. 

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه چهل و نهم

TasvirShakhes-Kashani-13991202-Abaghat-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۰، چهل و نهمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (پنجمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این ...

ادامه نوشته »

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه چهل و هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13991202-Abaghat-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰، چهل و هشتمین جلسه امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار (چهارمین جلسه «حدیث ولایت») توسط «استاد کاشانی» در حسینیه امام جواد علیه السلام حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه بیست و سوم (جلسه آخر)

TasvirShakhes-Kashani-14000216-AghaedEslami-23-Thaqalain_IR

بامداد روز پنجشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، آخرین جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه بیست و دوم

TasvirShakhes-Kashani-14000215-AghaedEslami-22-Thaqalain_IR

بامداد روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای ...

ادامه نوشته »