خانه / بایگانی برچسب: پژوهش

بایگانی برچسب: پژوهش

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961128-DorePajoheshGariTarikhEslam(14)-Thaqalain-Ir

سیزدهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961030-DorePajoheshGariTarikhEslam(12)-Thaqalain-Ir

دوازدهم جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13961016-DorePajoheshGariTarikhEslam11-Thaqalain-Ir

یازدهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اشتباهات فاحش ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13961002-DorePajoheshGariTarikhEslam10-Thaqalain-Ir

دهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم ماجرای سقیفه از زبان ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13960925-DorePajoheshGariTarikhEslam9-Thaqalain-Ir

نهمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم بحث این جلسه در ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13960918-DorePajoheshGariTarikhEslam8-Thaqalain-Ir

هشتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در مدرس پژوهش حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   بسم الله الرحمن الرحیم یکی از نکات مهم ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13960911-DorePajoheshGariTarikhEslam7-Thaqalain-Ir

هفتمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.  

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13960904-DorePajoheshGariTarikhEslam6-Thaqalain-Ir

ششمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.  

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13960806-DorePajoheshGariTarikhEslam5-Thaqalain-Ir

پنجمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. با توجه به صلاح دید استاد کاشانی، صوت این جلیه منتشر نمی شود.   موارج تاریخ طبری: بخش انبیاء: ...

ادامه نوشته »

دوره پژوهشگری تاریخ اسلام؛ جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13960729-DorePajoheshGariTarikhEslam(4)-Thaqalain-Ir

چهارمین جلسه دوره پژوهشگری تاریخ اسلام استاد کاشانی روز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ در مدرس ۹ حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید که مشروح این کلاس تقدیم می شود. برای شنیدن و دریافت این کلیپ صوتی، اینجا کلیک نمایید.   گفتیم در ابتدای شروع کار می خواهیم از ...

ادامه نوشته »