عقل سرخ

عقل سرخ – جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-13970727-AghleSorkh-13-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ ۲۷ مهر ۹۷ مصادف با شب دهم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13970726-AghleSorkh-12-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز پنجشنبه مورخ ۲۶ مهر ۹۷ مصادف با شب نهم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-13970725-AghleSorkh-11-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مهر ۹۷ مصادف با شب هشتم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-13970724-AghleSorkh-10-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۴ مهر ۹۷ مصادف با شب هفتم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-13970723-AghleSorkh-09-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز دوشنبه مورخ ۲۳ مهر ۹۷ مصادف با شب ششم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-13970722-AghleSorkh-08-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهر ۹۷ مصادف با شب پنجم ماه صفر به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-13970706-AghleSorkh-07-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ ۰۶ مهر ۹۷ مصادف با شب نوزدهم محرم الحرام به سخنرانی با محوریت موضوع «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-13970704-AghleSorkh-06-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز چهارشنبه مورخ ۰۴ مهر ۹۷ مصادف با شب هفدهم محرم الحرام به سخنرانی با محوریت موضوع  «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13970703-AghleSorkh-05-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۰۳ مهر ۹۷ مصادف با شب شانزدهم محرم الحرام به سخنرانی با محوریت موضوع  «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.   مظلومیّت امام حسین علیه السّلام پیغمبر اکرم صلوات الله ...

ادامه نوشته »

عقل سرخ – جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13970702-AghleSorkh-04-Thaqalain_IR

حجت الاسلام کاشانی روز دوشنبه مورخ ۰۲ مهر ۹۷ مصادف با شب پانزدهم محرم الحرام به سخنرانی با محوریت موضوع  «عقل سرخ» پرداختند که مشروح آن تقدیم می گردد. برای شنیدن و دریافت صوت این جلسه، اینجا کلیک نمایید.   «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ * أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ ...

ادامه نوشته »