خانه / سخنرانی ها / محرم و صفر / ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-13980807-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

روز سه شنبه مورخ ۰۷ آبان ۱۳۹۸ مصادف با روز ۳۰ ماه صفر ۱۴۴۱ هـ ق، «حجت الاسلام کاشانی» در هیات «نورالرضا علیه السلام» به پنجمین جلسه سخنرانی با موضوع «ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-13980806-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

روز دوشنبه مورخ ۰۶ آبان ۱۳۹۸ مصادف با روز ۲۹ ماه صفر ۱۴۴۱ هـ ق، «حجت الاسلام کاشانی» در هیات «نورالرضا علیه السلام» به چهارمین جلسه سخنرانی با موضوع «ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani-13980805-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

روز یکشنبه مورخ ۰۵ آبان ۱۳۹۸ مصادف با روز ۲۸ ماه صفر ۱۴۴۱ هـ ق، «حجت الاسلام کاشانی» در هیات «نورالرضا علیه السلام» به سومین جلسه سخنرانی با موضوع «ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani-13980804-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۰۴ آبان ۱۳۹۸ مصادف با روز ۲۷ ماه صفر ۱۴۴۱ هـ ق، «حجت الاسلام کاشانی» در هیات «نورالرضا علیه السلام» به دومین جلسه سخنرانی با موضوع «ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه اول

TasvirShakhes-Kashani-13980803-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۰۳ آبان ۱۳۹۸ مصادف با روز ۲۶ ماه صفر ۱۴۴۱ هـ ق، «حجت الاسلام کاشانی» در هیات «نورالرضا علیه السلام» به اولین جلسه سخنرانی با موضوع «ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »