خانه / سخنرانی ها / محرم و صفر / بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء با سایر اصحاب رسول خدا

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء با سایر اصحاب رسول خدا

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت هشتم(قسمت آخر)

TasvirShakhes-Kashani-14000526-08Moharram-Thaqalain_IR

روز سه شنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز هشتم محرم ۱۴۴۳ ه.ق، هشتمین(آخرین) جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه ...

ادامه نوشته »

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت هفتم

TasvirShakhes-Kashani-14000525-07Moharram-Thaqalain_IR

روز دوشنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز هفتم محرم ۱۴۴۳ ه.ق، هفتمین جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و ...

ادامه نوشته »

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت ششم

TasvirShakhes-Kashani-14000524-06Moharram-Thaqalain_IR

روز یکشنبه مورخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز ششم محرم ۱۴۴۳ ه.ق، ششمین جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و ...

ادامه نوشته »

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت پنجم

TasvirShakhes-Kashani-14000523-05Moharram-Thaqalain_IR

روز شنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز پنجم محرم ۱۴۴۳ ه.ق، پنجمین جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و ...

ادامه نوشته »

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت چهارم

TasvirShakhes-Kashani-14000522-04Moharram-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز چهارم محرم ۱۴۴۳ ه.ق، چهارمین جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و ...

ادامه نوشته »

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت سوم

TasvirShakhes-Kashani-14000521-03Moharram-Thaqalain_IR

روز پنجشنبه مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز سوم محرم ۱۴۴۳ ه.ق، سومین جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و ...

ادامه نوشته »

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت دوم

TasvirShakhes-Kashani-14000520-02Moharram-Thaqalain_IR

روز چهارشنبه مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز دوم محرم ۱۴۴۳ ه.ق، دومین جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و ...

ادامه نوشته »

بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ـ قسمت اول

TasvirShakhes-Kashani-14000519-01Moharram-Thaqalain_IR

روز سه شنبه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ و مصادف با روز اول محرم ۱۴۴۳ ه.ق، اولین جلسه هیئت محترم بضعه الرسول سلام الله علیها با سخنرانی «حجت الاسلام حامد کاشانی» و پیرامون موضوع «بررسی علت تفاوت نگاه سیدالشهداء سلام الله علیه با سایر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه ...

ادامه نوشته »