خانه / مصاحبه ها / برنامه ماه من 1400 – دغدغه ها و اولویت های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

برنامه ماه من 1400 – دغدغه ها و اولویت های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

ارتباط عاطفی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با یاران خود

TasvirShakhes-Kashani-14000213-MaheMan20-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر بیستمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «ارتباط عاطفی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با ...

ادامه نوشته »

ادامه بحث «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در عزل و نصب کارگزاران»

TasvirShakhes-Kashani-14000212-MaheMan19-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات ...

ادامه نوشته »

دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در عزل و نصب کارگزاران

TasvirShakhes-Kashani-14000211-MaheMan18-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز شنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر هجدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ...

ادامه نوشته »

امیرالمؤمنین صلوات الله علیه آبروی جبهه ی حق

TasvirShakhes-Kashani-14000210-MaheMan17-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز جمعه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر هفدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «امیرالمؤمنین صلوات الله علیه آبروی جبهه ی ...

ادامه نوشته »

ما و شیوه ی زندگی امام حسن مجتبی صلوات الله علیه

TasvirShakhes-Kashani-14000209-MaheMan16-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز پنجشنبه مورخ ۰۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «ما و شیوه ی ...

ادامه نوشته »

فضائل امام حسن مجتبی سلام الله علیه

TasvirShakhes-Kashani-14000208-MaheMan15-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز چهارشنبه مورخ ۰۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان و روز ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و ...

ادامه نوشته »

ادامه بحث «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در «سیاست تقوا و عدالت»»

TasvirShakhes-Kashani-14000207-MaheMan14-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز سه شنبه مورخ ۰۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «دغدغه های امیرالمؤمنین ...

ادامه نوشته »

دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در «سیاست تقوا و عدالت»

TasvirShakhes-Kashani-14000206-MaheMan13-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز دوشنبه مورخ ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ...

ادامه نوشته »

دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در دفاع از مردم

TasvirShakhes-Kashani-14000205-MaheMan12-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز یکشنبه مورخ ۰۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و پیرامون موضوع «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ...

ادامه نوشته »

ادامه موضوع «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در دفاع از دستاوردهای رسول خدا صلی الله علیه و آله»

TasvirShakhes-Kashani-14000204-MaheMan11-Thaqalain_IR

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هـ ق، حجت الاسلام کاشانی بامداد روز شنبه مورخ ۰۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با سحر یازدهمین روز ماه مبارک رمضان در برنامه زنده تلویزیونی «ماه من» شبکه سوم سیما حضور یافتند و به ادامه بحث پیرامون موضوع «دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات ...

ادامه نوشته »