خانه / سخنرانی ها / سایر مناسبت ها / مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه بیست و سوم (جلسه آخر)

TasvirShakhes-Kashani-14000216-AghaedEslami-23-Thaqalain_IR

بامداد روز پنجشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، آخرین جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه بیست و دوم

TasvirShakhes-Kashani-14000215-AghaedEslami-22-Thaqalain_IR

بامداد روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه بیست و یکم

TasvirShakhes-Kashani-14000214-AghaedEslami-21-Thaqalain_IR

بامداد روز سه شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه بیستم

TasvirShakhes-Kashani-14000213-AghaedEslami-20-Thaqalain_IR

بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب بیستم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه نوزدهم

TasvirShakhes-Kashani-14000212-AghaedEslami-19-Thaqalain_IR

بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد (این جلسه صرفاً ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه هجدهم

TasvirShakhes-Kashani-14000211-AghaedEslami-18-Thaqalain_IR

بامداد روز شنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب هجدهم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه هفدهم

TasvirShakhes-Kashani-14000210-AghaedEslami-17-Thaqalain_IR

بامداد روز جمعه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب هفدهم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه شانزدهم

TasvirShakhes-Kashani-14000209-AghaedEslami-16-Thaqalain_IR

بامداد روز پنجشنبه مورخ ۰۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب شانزدهم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه پانزدهم

TasvirShakhes-Kashani-14000208-AghaedEslami-15-Thaqalain_IR

بامداد روز چهارشنبه مورخ ۰۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب پانزدهم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد (این جلسه صرفاً ...

ادامه نوشته »

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه چهاردهم

TasvirShakhes-Kashani-14000207-AghaedEslami-14-Thaqalain_IR

بامداد روز سه شنبه مورخ ۰۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با شب چهاردهم ماه مبارک رمضان، جلسه هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی با موضوع «مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی» برگزار گردید که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت ...

ادامه نوشته »