درنگی بر نهج البلاغه

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه هجدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۰، آخرین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «قرآن در بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه با تأکید بر خطبه ۱۴۵» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه هفدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱ بهمن ۱۴۰۰، هفدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «حقوق متقابل مردم و حکومت با تکیه بر خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه شانزدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۰، شانزدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «حقوق متقابل مردم و حکومت با تکیه بر خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه پانزدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۰، پانزدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع « حقوق متقابل مردم و حکومت با تکیه بر خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه چهاردهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰، چهاردهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «حقوق متقابل مردم و حکومت» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه سیزدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۰، سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «حقوق متقابل مردم و حکومت» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه دوازدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰، دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «اضطرار امّت در غیبت» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه یازدهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۵ آذر ۱۴۰۰، یازدهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «نامه هشتم نهج البلاغه – برخورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کارگزاران و توجه حضرت به افکار عمومی و ماجرای جریر» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه دهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰، دهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «نامه هشتم نهج البلاغه – برخورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کارگزاران و توجه حضرت به افکار عمومی و ماجرای جریر» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که ...

ادامه نوشته »

درنگی بر نهج البلاغه ـ جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-Derangi Bar Nahjolbalaghe-Thaqalain_IR

روز جمعه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰، نهمین جلسه از سلسله جلسات درنگی بر نهج البلاغه با موضوع «احتجاج به قرآن یا احتجاج به سنت؟ با محوریت نامه ۷۷ نهج البلاغه» در مسجد و حسینیه مهدویه با سخنرانی «حجت الاسلام کاشانی» برگزار گردید که مشروح آن تقدیم حضورتان می گردد. برای دریافت فایل ...

ادامه نوشته »