آه جانسوز در فقدان حمزه سیدالشهدا علیه السلام

AxMatn-51-VIP-ThaqalainSite

« ابن ابی الحدید معتزلی» در شرح خود بر نهج البلاغه در بیان وقایع بعد از غصب خلافت می گوید:  امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «وا حمزتاه! آه که امروز حمزه نیست».

مشخصات نسخه

کتاب «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی»

نسخه نگهداری شده در مکتبه جامعة الامام محمد بن سعود ـ عربستان سعودی

شماره نسخه: 7491