به عشق معاویه «یخ در بهشت» بنوشید!

AxMatn-ThaqalainSite-716

«عبدالله بن احمد بن حنبل» می‌گوید: من كودک بودم كه پدرم (احمد بن حنبل) دستانم را گرفته بود و مرا  از پل عبور ‌می داد، وقتي به مسجد رصافه (در بغداد) رسيديم، كوزه‌ی بزرگی را دیدیم كه درون آن شیرینی و شربت خنک بود و گروهي از خدمتكاران نيز که كاسه‌هايی در دست داشتند  مردم را چنین ندا می‌دادند: به عشق معاويه بن ابی سفيان از این شربت گوارا بنوشید! من از پدرم پرسيدم: معاويه كيست؟ پدرم در پاسخ گفت: اينها گروهی هستند كه بغض كسی (علي بن ابي طالب) را در دل دارند كه هيچ بهانه‌ای برای طعن و دشمنی با  او ندارند و از این رو به دوستی و محبت دشمنانش روی آورده‌اند.

پ ن: این یکی از ده‌ها مصداق از مصادیق ترویج عجیب معاویه، تا صدها سال پس از مرگ او می‌باشد.

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ذیل تاریخ بغداد

تألیف: محب الدین ابوعبدالله محمد بن محمود بغدادی معروف به این نجار بغدادی متوفای 643 هـ ق

ناشر: دارالکتب العلمیة
سال چاپ: 1425هـ ق ـ المجلد التاسع عشر