درآمدی بر نهج البلاغه – جلسه نود و ششم

حامد کاشانی روز جمعه مورخ 28 شهربور ماه 1399 در ادامه سلسله جلسات «درآمدی بر نهج البلاغه» به سخنرانی مجازی پیرامون بحث «نکاتی در مورد کتاب شریف نهج البلاغه و نویسنده ی آن» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود.

برای دریافت صوت این جلسه اینجا کلیک نمایید.