رجز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در برابر عمرو بن عبدود

برگرفته از فصل دوم جلسات “کدام حسین علیه السلام؟ کدام کربلا؟”