«روایت» و نقشِ واسطه ها

برگرفته از فصل دوم جلسات “کدام حسین علیه السلام؟ کدام کربلا؟”