خانه / بایگانی برچسب: شیعه

بایگانی برچسب: شیعه

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه سی ام

TasvirShakhes-Kashani-14010212-30Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و نهم

TasvirShakhes-Kashani-14010211-29Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز یکشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و هشتم

TasvirShakhes-Kashani-14010210-28Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و هفتم

TasvirShakhes-Kashani-14010209-27Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز جمعه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و ششم

TasvirShakhes-Kashani-14010208-26Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز پنجشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصیرٌ ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و پنجم

TasvirShakhes-Kashani-14010207-25Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز چهارشنبه مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و چهارم

TasvirShakhes-Kashani-14010206-24Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز سه شنبه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و سوم (شب قدر)

TasvirShakhes-Kashani-14010205-23Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز دوشنبه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ (مصادف با شب قدر) در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی به مناسبت شب قدر پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و دوم

TasvirShakhes-Kashani-14010204-22Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز یکشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی در ادامه ی موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »

سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه بیست و یکم (شب قدر)

TasvirShakhes-Kashani-14010203-21Ramazan-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی بامداد روز شنبه مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ (مصادف با شب قدر) در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به سخنرانی به مناسبت شب قدر پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود. برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت فیلم این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» ...

ادامه نوشته »