اگر اتمام حجت نباشد عقوبتی در کار نیست

کلیپ تصویری با عنوان «اگر اتمام حجت نباشد عقوبتی در کار نیست»؛ برگرفته شده از قسمت هشتادم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 12 اسفند ماه سال 1399

برای مشاهده و دریافت این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.