ادبیات رمز گونه، شیوه ای برای بیان حقایق در شرایط خاص

کلیپ تصویری با عنوان «ادبیات رمز گونه، شیوه ای برای بیان حقایق در شرایط خاص»؛ برگرفته شده از قسمت هشتادم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 12 اسفند ماه سال 1399

برای مشاهده و دریافت این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.