نمی شود با روش بی بی سی به جنگ با بی بی سی رفت

برگرفته از جلسه دوم «تجربه تاریخی در مواجهه با فتنه‌ها» – 01 آذر 1401