سیر تکوّن عقاید شیعه – جلسه چهلم

حجت الاسلام کاشانی سحر روز سه شنبه مورخ 22 فروردین 1402 در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به ادامه ی سخنرانی با موضوع «سیر تکوّن عقاید شیعه» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود.

🔸 با عرض پوزش؛ متأسفانه صوت این جلسه به دلیل نقص فنّی، از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.