درنگی در منطق قرآن کریم؛ جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ 18 فروردین ماه ۱۴۰۲ در آستان مقدّس امامزاده قاضی الصابر علیه السلام به ادامه ی سخنرانی با موضوع “درنگی در منطق قرآن کریم” پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود.