درنگی در منطق قرآن کریم؛ جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی روز شنبه مورخ 19 فروردین ماه ۱۴۰۲ در آستان مقدّس امامزاده قاضی الصابر علیه السلام به ادامه ی سخنرانی با موضوع “درنگی در منطق قرآن کریم” پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می شود.