یکی از ارکان تشیّع نوع نگاه شیعه به حضرت زهرا سلام الله علیهاست

برگرفته از جلسه سی و هفتم «سیر تکوّن عقاید شیعه»