اهمیّتِ محبّتِ امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

برگرفته از جلسه پانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»