وقتی زهیر شجاع شد

📌 برگرفته از فصل دوم جلسات “کدام حسین علیه السلام؟ کدام کربلا؟”