اهمیت جنگ روایت در شناخت کربلا

برگرفته از فصل دوم جلسات “کدام حسین علیه السلام؟ کدام کربلا؟”