اهمیت مهربانی با همسر

برگرفته از فصل دوم جلسات “کدام حسین علیه السلام؟ کدام کربلا؟”