قطره‌ای از دریای علمِ امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

برگرفته از قسمت نهم فصل دوم برنامه تلویزیونی “ماه من”؛ یکشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹