خانه / بایگانی برچسب: قیام فاطمی

بایگانی برچسب: قیام فاطمی

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه نهم

TasvirShakhes-Kashani-14001014-JahadTabeen-09-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۱۴ دی ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت دانشگاه شریف به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه هشتم

TasvirShakhes-Kashani-14001013-JahadTabeen-08-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز دوشنبه مورخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت دانشگاه شریف به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه هفتم

TasvirShakhes-Kashani-14001012-JahadTabeen-07-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز یکشنبه مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت دانشگاه شریف به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه ششم

TasvirShakhes-Kashani-14000927-JahadTabeen-06-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز یکشنبه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت بضعه الرسول سلام الله علیها به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى ...

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه پنجم

TasvirShakhes-Kashani-14000927-JahadTabeen-05-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز شنبه مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى ...

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه چهارم

TasvirShakhes-Kashani-14000926-JahadTabeen-04-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز جمعه مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ أَمْری ...

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه سوم

TasvirShakhes-Kashani-14000925-JahadTabeen-03-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ أَمْری ...

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه دوم

TasvirShakhes-Kashani-14000924-JahadTabeen-02-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام به ادامه سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.     برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ ...

ادامه نوشته »

جهاد تبیین در قیام فاطمی – جلسه اول

TasvirShakhes-Kashani-14000923-JahadTabeen-01-Hkashani_Com

حجت الاسلام کاشانی روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ بمناسبت ایام فاطمه در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام به سخنرانی پیرامون مسئله «جهاد تبیین در قیام فاطمی» پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم حضورتان می گردد.   برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک نمایید. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏» «أُفَوِّضُ أَمْری ...

ادامه نوشته »