… و سرانجام، بیعت با امامِ صبر

کلیپ تصویری با عنوان «… و سرانجام، بیعت با امامِ صبر»؛ برگرفته شده از قسمت هشتادم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 12 اسفند ماه سال 1399

برای مشاهده و دریافت این کلیپ تصویری، اینجا کلیک نمایید.