أَکَلَتْنِی إِذاً السِّبَاعُ حَیّاً إِذَا فَارَقْتُکَ

📋 «أَکَلَتْنِی إِذاً السِّبَاعُ حَیّاً إِذَا فَارَقْتُکَ»
اگر تو را رها کنم
گرگ های بیابان مرا زنده زنده بِدَرَند…

📌 برگرفته از برنامه سمت خدا؛ 19 مرداد 1400