آیا حفصه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم را نعوذبالله کم کار میداند؟

برگرفته از جلسه پانزدهم «سیر تکوّن عقاید شیعه»